Uw nota van de tandarts is opgebouwd uit verschillende prestaties, die tijdens een behandeling zijn uitgevoerd. Op de nota staat elke prestatie omschreven met een code.
Deze codes en de bijbehorende tarieven zijn landelijk vastgesteld.

Een overzicht van deze codes en de bijbehorende tarieven vind u hier. De tarieven voor tandheelkunde worden bepaald door de overheid, in de overgang van 2021 naar 2022 is hierin een prijsstijging gekomen van 2,37%. Daarnaast zijn er nieuwe codes gekomen, maar ook zijn er codes komen te vervallen.

Bij tandartsenpraktijk Rijssen hebben wij gekozen om (nog) niet met een factoringsmaatschappij te werken. Een factoringsmaatschappij is een schakel tussen een praktijk en de zorgverzekeraar. Zij ‘ontzorgen’ de praktijk van een aantal financiële handelingen. 

U heeft bij ons de keuze om de nota op twee manieren te voldoen:

1.    In de praktijk is een pinautomaat aanwezig. U kunt de nota meteen voldoen. 
       U krijgt van ons de nota mee, deze kunt u indienen bij de zorgverzekeraar.
       Afhankelijk van uw verzekeringspakket en eventuele aanvullende verzekering, krijgt u           de nota in zijn geheel, gedeeltelijk of niet vergoed.

2.    Wij dienen de nota voor u in bij de zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw
        verzekeringspakket en eventuele aanvullende verzekering, krijgt u de nota in zijn
        geheel, gedeeltelijk of niet vergoed. U ontvangt dan een nota van ons, u dient deze                dan ook rechtstreeks aan de praktijk te betalen.

 

Heeft u vragen over de tarieven of betalingsvoorwaarden? Neemt u dan contact met ons op. 

Gecontracteerde of niet-gecontracteerde mondzorg.

Op dit ogenblik heeft Tandartsenpraktijk Rijssen géén contracten met zorgverzekeraars. Zoals ongeveer 70% van alle mondzorgverleners in Nederland. Hoe zit dit?

Zorgverzekeraars hebben in Nederland de plicht om te sturen op kwaliteit in de zorg. Zo ook op de kwaliteit van mondzorg. Daarnaast moeten zorgverzekeraars de kosten van de zorg onder controle houden. Zij maken contracten met zorgverleners waardoor zij regie hebben in prijs en kwaliteit. Ten goede van de zorgverzekeraar. Hierdoor wordt de mondzorgverlener gedwongen om minder kwalitatieve producten te gebruiken om binnen de vergoeding te blijven. Dit gaat met name om protheses en implantologische behandelingen. Wij gaan hier voor per patiënt bekijken wat verstandig is voor de patiënt.

Omdat kwaliteit bij ons voor op staat, hebben wij (vooralsnog) besloten geen contracten aan te gaan met zorgverzekeraars. Tot op heden worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering of vanuit uw aanvullende verzekering. Ook de behandelingen van tandartsenpraktijk Rijssen. Mocht hier verandering in komen ,  zullen wij hier actief op in gaan zetten.

Heeft u hier vragen over, neemt u dan gerust contact met ons op.