Mondgezondheid maakt deel uit van de algemene gezondheid. Ons doel is om u te helpen een optimale mondgezondheid te bereiken en te behouden. Om de relatie tussen u en ons goed te houden, hanteren wij de volgende huidregels:

 • Bij de eerste kennismaking verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondgezondheid in kaart te brengen. Vooraf ontvangen wij graag de patiëntenkaart en bijbehorende gegevens van uw vorige tandarts. We vragen u een gezondheidsvragenlijst in te vullen en een medicatie-overzicht aan te leveren indien u medicatie gebruikt. Zo kunnen wij zo optimaal mogelijk voldoen aan uw verwachtingen.
 • Er kan bij elke afspraak gevraagd worden naar een geldig legitimatiebewijs.
 • Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak. Een vervolgafspraak wordt ingepland aan de balie of u neemt telefonisch contact met ons op: 0548-227100
 • Wanneer u een pijnklacht heeft, neemt u telefonisch contact op met de praktijk. Bij voorkeur voor 09.00 uur, zodat wij u diezelfde dag nog kunnen zien. Buiten openingstijden kunt u contact opnemen met de spoedpost, hiervoor verwijzen wij u naar onze website: www.tandartsenpraktijkrijssen.nl.
 • Het is mogelijk dat de afspraak voor u uitloopt, dit kan komen doordat de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht moet u dan even wachten, helaas is de uitloop tijd niet te verhalen op de behandelaar. Wel bent u vrij om bij de receptie een nieuwe afspraak in te plannen. Wat kunt u doen om ons te helpen? Door op tijd op de afspraak of bij voorkeur 5 minuten eerder te komen, verkleint u de kans op uitloop.
 • Wij sturen 1 week en 1 dag van te voren een afspraakherinnering ( per email of per SMS wanneer er geen emailadres bekend is), dit is een extra service die wij verlenen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Mocht het voorkomen dat u geen herinnering heeft gehad, dan betekent dit niet dat de afspraak niet door gaat.
 • U komt tenminste 1 maal per jaar voor een gebitscontrole.
 • Bij een niet nagekomen afspraak of wanneer korter dan 24 uur van tevoren de afspraak wordt afgemeld, kunnen wij hier kosten voor in rekening brengen. U ontvangt hiervan dan een brief. Deze kosten worden niet vergoed door de verzekeraar.
 • Wij behouden ons het recht om patiënten die meerdere malen zonder tegenbericht niet op een afspraak komen, of langer dan 3 jaar niet op controle zijn geweest uit te schrijven.
 • Wanneer u een afspraak wilt verzetten of afzeggen, binnen 24 uur dan vragen wij u dit om telefonisch te doen.
 • Wij geven u n.a.v. een consult een begroting mee van de te verwachte behandeling, dit zullen behandelplannen zijn boven de €250,- . Echter kan tijdens de behandeling de kosten wijzigen, de tandarts/mondhygiënist zal u hiervan op de hoogte brengen. Wij geven ook een overzicht van het programma Pien mee. Pien geeft een indicatie van de vergoeding door de zorgverzekeraar. Wanneer u een andere (mond)zorgverlener heeft geconsulteerd kan dit van invloed zijn op de vergoeding zonder dat wij hier zicht op hebben. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit overzicht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.
 • Het kan voorkomen dat u ondanks de informatie die u van ons als zorgverlener heeft ontvangen toch op eigen verzoek een andere behandeling wilt. In overleg met de behandelaar kan er gekeken worden naar de mogelijkheden. Wij vragen u dan wel een formulier te ondertekenen, waarin u te kennen geeft dat ondanks de gegevens informatie u zelf voor een andere behandeling kiest.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen van gegevens zoals adres, emailadres, zorgverzekeraar, telefoonnummer etc. Zijn er wijzigingen in uw gezondheid geef deze dan door aan het begin van uw afspraak, dan kan de tandarts/mondhygiënist hier rekening mee houden.
 • Onze facturering is geautomatiseerd door Payt, wanneer u de factuur ontvangt kunt u via het digitale portaal de factuur voldoen, een vraag stellen of een betalingsregeling treffen. Komt u hier niet uit, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met de praktijk op om eventuele incassokosten te voorkomen.
 • Wij werken graag in een schone mond, daarom vragen wij u om voorafgaand aan de afspraak uw tanden te poetsen. Thuis of in onze poetshoek, vraagt u aan de balie naar een tandenborstel en tandpasta.
 • Agressief gedrag, verbaal of anderszins wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
 • Bij binnenkomst van de praktijk vragen wij u om uw mobiel op stil te zetten.
 • Tandartsenpraktijk Rijssen is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u om waardevolle eigendommen niet onbeheerd achter te laten.
 • Wij vinden uw privacy belangrijk. Patiëntinformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg of mede weten van u als patiënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u ons verteld.
 • Heeft u een klacht of een aanmerking? Neemt u dan contact met ons op. Wij horen dit liever rechtstreeks van u, dan van anderen. Samen kunnen we kijken naar een oplossing.
 • Wanneer u wilt overstappen naar een andere tandarts, dan dient u dit verzoek per email in : info@tandartsenpraktijkrijssen.nl. U ontvangt dan een uitschrijfformulier, wanneer wij deze volledig ingevuld hebben ontvangen zullen wij de gegevens toesturen aan de nieuwe tandarts.

Heeft u een vraag, een suggestie, compliment of klacht? Dan gaan wij graag met u in gesprek, samen kijken we dan naar de mogelijkheden of een oplossing.